Demo Site

Sabtu, 21 Ogos 2010

FORMAT BARU SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

FORMAT BARU SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

MODEL QUESTION / CONTOH SOALAN SPM 2009

NEW FORMAT


 

i.     Identification of the problem.    Mengenalpasti masalah.

ii.     Clarification of the problem.    Penjelasan masalah.

iii.    Suggest four methods to solve the problem.    Cadangkan kaedah untuk menyelesaikan masalah,


 

12. A housing area has been affected by flash flood due to the clogging of the drain by plastics and solid waste.

Satu kawasan perumahan telah dilanda banjir kilat disebabkan oleh longkang tersumbat dengan plastik dan sisa pepejal.

Explain how to solve the flash flooding problem?

Terangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah banjir kilat ?

Your answer should include the following aspects;

Jawapan anda mesti mengandungi aspek-aspek berikut;


 

Identification of the problem.

Mengenalpasti masalah

 • Affected by Flash flood / Dilanda banjir kilat

clarification of the problem.

Penjelasan masalah

 • Flash flood occurs when the drain is clogged by plastic / Banjir kilat berlaku apabila longkang tersumbat oleh plastik dan sisa pepejal

Suggest four methods to solve the problem Cadangkan kaedah untuk menyelesaikan masalah

 1. Recycle the plastic / kitar semula plastic
 2. Burn plastic In an incinerator / bakar plastik dalam incinerator
 3. Reduce tile use of plastic / kurangkan penggunaan plastic
 4. Gotong royong membersih longkang.


 

FORMAT LAMA SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

MODEL QUESTION / CONTOH SOALAN SPM 2003

OLD FORMAT


 

i.     Identification of the problem. Mengenalpasti masalah.

ii.     The method use. Kaedah yang digunakan.

iii.    Explaination of the method used. Penjelasan tentang kaedah yang digunakan


 

11. Baju pelajar terkena gris.

Explain how to remove the grease from his shirt?

Terangkan bagaimana untuk mencuci gris daripada baju tersebut

Jawapan anda mestilah mengandungi aspek-aspek berikut:


 

Identification of the problem / Mengenalpasti masalah

 • Untuk mencuci gris dari pakaian

The method used / Kaedah digunakan

 • Menggunakan sabun

Explanation of the method used / Penjelasan tentang kaedah digunakan

 1. molekul sabun terdiri dari kepala dan ekor
 2. Bahagian kepala larut dalam air
 3. Bahagian ekor larut dalam gris
 4. Apabila air digoncang, gris tertanggal daripada baju.

0 ulasan:

Catat Ulasan